Какво е КМИЕС

КМИЕС е доброволно, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение, основаващо се на взаимно доверие между членовете му.

Визията на КМИЕС е да работи за развитието на бизнеса и иновациите в сектора „Микоелектроника и индустриални електронни системи“.

Стани член на КМИЕС

Академични организации с доказани резултати от активна научна дейност и водещи фирми в сферата на индустрията са част от КМИЕС днес.  Като член, вие разполагате с множество преимущества като възможности за сполучиливи партньорства и специализирани информационни ресурси.

Вижте всички членове

Контакти

Регион „Младост“
бул. „Цариградско шосе“
7-ми км, БИК, ИЗОТ, етаж 2, офис 290
1784 София, България

Тел.: +359 2 489 97 44
Факс: + 359 2 489 50 76

www.cmees.org
info@cmees.org